pocketECG

System PocketECG jest najbardziej kompleksowym na świecie rozwiązaniem telemetrycznym, służącym do diagnostyki zaburzeń rytmu serca. Umożliwia bardzo długą diagnostykę (od 24 godzin do wielu tygodni), jednocześnie zapewniając dokładność analizy typową dla standardowego systemu holterowskiego. W odróżnieniu od tzw. event holterów PocketECG zapewnia zdalny dostęp do całkowitego zapisu EKG (tzw. full-disclosure, gdzie każde uderzenie serca zostaje sklasyfikowane i ujęte w raporcie. System zgodny jest ze standardami holterowskimi i w przypadku krótkich badań, raport wynikowy jest identyczny ze standardem wyników wygenerowanych przez klasyczny system holterowski.

Sercem systemu PocketECG są inteligentne algorytmy analizujące sygnał EKG w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie działa z ponad 99,6% skutecznością, czyli taką jak najbardziej renomowane systemy holterowskie, przy czym testy przeprowadzone zostały w o wiele bardziej restrykcyjnych warunkach (tylko na jednym sygnale dostępnym jako pierwszy kanał, generujący wyniki z opóźnieniem nie większym niż 3,5 sekundy. Algorytmy miały ustawione wszystkie parametry przetwarzania jako domyślne i same adoptowały się do sygnałów, bez jakiejkolwiek integracji operatora. Tego typu obostrzenia nie są wymagane przez normy i zostały zastosowane, aby udowodnić skuteczność systemu PocketECG, który działa w oparciu o jeden kanał w czasie rzeczywistym). System wykorzystuje nadajnik Bluetooth®, przy pomocy którego sygnał jest przesyłany non-stop do urządzenia PDA-mikrokomputera z ekranem dotykowym i wbudowanym modułem GSM. PDA zapisuje cały sygnał w pamięci i dokonuje interpretacji EKG z minimalnym opóźnieniem. Zapis EKG i wyniki transmitowane są na bieżąco poprzez sieć GPRS do serwera, gdzie są wpisywane do bazy danych, z którą zdalnie połączenie są specjaliści weryfikujący wyniki i odpowiedzialni za tworzenie raportów.

 

Obejrzyj prezentację działania systemu:
wysoka jakość (8.5 MB)  |  niska jakość (2.5 MB)

 

System PocketECG opracowany został przez polskich naukowców. Jest przedmiotem kilku międzynarodowych (PCT) zgłoszeń patentowych zapewniających ochronę wynalazku m.in. w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Prace badawcze i wdrożeniowe zostały dofinansowane z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz przez Fundację na rzec Nauki Polskiej (FNP) w ramach programu Innowator. Dofinansowanie to pozwoliło na wdrożenie technologii i przeprowadzenie testów skuteczności działania systemu w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Badanie systemu PocketECG, przeprowadzono na grupie ok. 100 pacjentów w pracowni holterowskiej Kliniki Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrofizjologii Nieinwazyjnej kierowanej przez prof. Ryszarda Piotrowicza oraz w pracowni elektrofizjologii Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca kierowanej przez prof. Franciszka Walczaka. Fragment z podsumowania raportu z testów:

„(…) Ogólnie powyższe testy wykazują, iż algorytm rozpoznaje niezawodnie zaburzenia komorowe, natomiast charakteryzuje się mniejszą skutecznością w zakresie wykrywania arytmii nadkomorowych (w szczególności migotania i trzepotania przedsionków). Wynika to w dużej mierze z metodyki opartej na analizie interwałów RR. Trzeba jednak pamiętać, że na tego rodzaju analizie oparte są również systemy holterowskie (…)
(…) System charakteryzuje się dużą skutecznością w wykrywaniu groźnych komorowych zaburzeń rytmu, porównywalną z najlepszymi systemami holterowskimi. Należy jednak podkreślić, iż system PockeECG dokonuje analizy w czasie rzeczywistym, podczas gdy analiza systemów holterowskich przebiega offline (…)”

 

Raport podpisany przez: prof. dr hab. med. Ryszarda Piotrowicza

i prof. dr hab. med. Franciszka Walczaka.

 

PocketECG jest jedynym na świecie rozwiązaniem łączącym długi czas diagnostyki z możliwością dostępu on-line (w dowolnej chwili podczas badania) do całkowitego zapisu EKG i wyników analizy. W chwili obecnej system używany jest przez wiodące ośrodki kardiologiczne w Polsce oraz Europie Zachodniej:

 • Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin:
  Klinika Zaburzeń Rytmu Serca – Prof. Ł.Szumowski Prof. F.Walczak,
  Klinika i Zakład Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej – Prof. R.Piotrowicz, Prof. R.Baranowski,

 • Gdański Uniwersytet Medycznych, Gdańsk, Katedra Medycyny Rodzinnej – prof. J.Siebert, Dziekan Wydziału Lekarskiego,

 • Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa-Międzylesie, Klinika Kardiologii – Prof. K. Bieganowska, dr M.Knecht,

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny:
  Dziecięcy Szpital Kliniczny, Oddział Kliniczny Kardiologii i Pediatrii – Prof. B.Werner,
  Centralny Szpital Kliniczny AM prz ul. Banacha, Katedra Kardiochirurgii i Kardiologii – Prof. G.Opolski, dr. E.Koźluk,

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi:
  Klinika Elektrokardiologii - prof. J. Wranicz

 • Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu:
  Klinika Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej – prof. W.Bobkowski
  Klinika Kardiologii – Prof. K.Błaszyk,

 • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Oddział Kliniczny Kardiologii, Szpital Grochowski, Klinika Kardiologii - prof. P.Kułakowski,

 • Samodzielny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice-Ochojec – Prof. Trusz-Gluza, Dr Szydło

 • Szpital UZB Bruksela, Belgia – prof. P. Brugada, dr C. de Asmundis

 • University of Rochester Medical Center – Prof. W.Zaręba

 

System posiada Certyfikaty Zgodności CE 135/1/2008 dla wyrobu medycznego klasy IIa wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.